ما که هستیم؟

اطلاعاتی در مورد شرکت دیپارتکسخلاقیت، تحول گرایی و هدف مشترک بهانه شد برای هم‌نشینی افراد متخصص در زمینه‌های متفاوت ما با گردهم آوری جوانان هدفمند فرصت نوآوری و اجرای ایده‌های خاص را بیش از پیش مهیا ساختیم چرا که روحیه‌ی جوان بستری برای شکوفایی ایده‌های نوست.
وقتی از خلاقیت، مدیریت و قدرت اجرا با شما صحبت می‌کنیم، از دیپارتکس سخن می‌گوییم.

خدمات ما

برخی از خدمات ما به شرح ذیل استپیاده سازی کافه رستوران

طراحی و پیاده سازی کافه رستوران بر اساس بودجه

شرکای تجاری ما

دیپارتکس افتخار دارد هولدینگ برندهای متنوعی باشدمشتریان ما

برخی از مشتریانی که با شرکت دیپارتکس همکاری داشته‌اند
تماس با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید